CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TUẤN TƯ HÙNG

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TUẤN TƯ HÙNG

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TUẤN TƯ HÙNG

Tin tức - Sự kiện
 Đào tạo phải gắn với thực tiễn

Đào tạo phải gắn với thực tiễn

Ở thời điểm này, công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 của các nhà trường cơ bản đã hoàn tất. Kỳ tuyển sinh năm nay khép lại với không ít âu lo...

Xem thêm

Video - Clips